Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

"Zrezygnowany i okazjonalnie zadowolony" - mogłabym się z tym utożsamić jeszcze parę dni temu. Zmierzam jednak w kierunku proporcji "zadowolona i okazjonalnie zrezygnowana".

Niczego nie proponowałam. I nie martwię się.
Nieco zbyt daleko posunięte wnioski. :p

May 18 2019

6072 3afa 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viadantheman dantheman
Zaiste, nie da się uczynić wilkiem jelenia.
Hmm. Człowiek z konfliktem wewnętrznym, nielubiący konfrontacji z częścią samego siebie - nie przedstawia się to zbyt radośnie. :s

Czy interesują? Nie wiem. Mogą przeszkadzać.

May 15 2019

Oj... Coś mi się zdaje, że sobie sam zaprzeczasz. :p Nawet sposób, w jaki opisałeś tę sytuację, uwidacznia dokonanie oceny w myślach. Po prostu nie wdawałeś się w polemikę, a to już inna sprawa.

Aż dwa/trzy?! To nie wygląda mi przypadkowo... Jesteś pewien, że zgubiłeś? Może zwyczajnie pouciekały? ;)

Jestem w szoku, że nas jeszcze tu nikt nie ochrzanił za tak pokaźny ciąg reactów.

May 14 2019

May 13 2019

Skoro tak uważasz - niech tak będzie! Przeprosiny przyjęte. ;)

Hmm. Ale odejście, porzucenie czy unikanie to właśnie następstwo wcześniejszej surowej oceny. Przynajmniej u mnie to działa jedynie w ten sposób.

O... Jeśli nie chcesz być z tym powiązany, czy nie lepiej byłoby zapisywać takie myśli bardziej "intymnie" - na papierze?

May 11 2019

Nie ma za co przepraszać.
Odebrałam to jedynie jako wyczerpanie tematu z Twojej strony. Spokojnie.

Zdaję sobie z tego sprawę, Panie Poranny.
Trudno byłoby mi zrezygnować zupełnie z surowości oceny, ponieważ to moja jedyna linia obrony przed innymi. Wolę nie czekać, aż zrobią mi poważną krzywdę.

Chyba pozostaje mi życzyć owocnego tumblrowania. :)
Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness’s of other people. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.
The most terrifying thing is to accept oneself completely.
Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
— Carl Jung
Reposted fromiblameyou iblameyou viaSilentForest SilentForest

May 10 2019

Reposted bylapis-lazulimidnighttraveller

May 08 2019

Dobrze jednak, że nie jest. Cóż bym zrobiła z taką ilością zdziwienia? Zupełnie mi ono zbędne.
Słusznie! Zdziwiłoby mnie, gdyby było inaczej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl