Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

To tylko uproszczone skojarzenie.

Wybacz zatem, że Cię tym współczuciem uraczyłam.
Jednak myślę, że nawet jeśli go nie znosisz, współczucie jest wciąż lepsze od potępienia.
A głupota zawsze będzie lepsza od niegodziwości.

By the moon I hear you mourning low.
Are you weary?
I am, I am...
Niebezpieczne? To na pewno.
A myślisz, że skąd się wzięło moje skojarzenie z sukkubem?
Wielka to musiała być moc oddziaływania, skoro czyniłeś tak bardzo wbrew własnym zasadom.

Mogę tylko próbować wyobrazić sobie jak czuje się ktoś w Twojej sytuacji. Niemniej współczuję. 

February 18 2019

Twoja ostatnia odpowiedź wywołała już zupełny zamęt w moich myślach.
Chyba nie mogę się dalej łudzić, że dam radę to pojąć.
Zbyt prostolinijna ze mnie istota.

February 17 2019

Ciężko - zdecydowanie. I jedno i drugie potrafi sprawić wiele przykrości i bólu.
Jednak osobiście wolałabym zrzucić wszystko na naiwność, ponieważ głupoty nie znoszę.

Naprawdę nie miało to dla Ciebie znaczenia, że byłeś świadom istnienia osób, którym przyprawialiście rogi?

February 16 2019

Fenrir sun eater
Reposted bypoivre poivre
Przyznać muszę, że zadziwiające masz do tego podejście.

February 10 2019

"Bycie wspaniałą istotą ludzką" albo "zwodzenie i pierdolenie się z innymi, mimo budowania poważnej relacji" - można wybrać tylko jedno.

February 09 2019

Napraw się.
To najsensowniejsze wykorzystanie Twojego czasu.
— 444
Reposted byesperantoolisiazupaguerriera
1483 e34f
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Widocznie niektórym bliżej jest do sukkuba, niż do istoty ludzkiej.
Smutne.
1706 6d2d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakitsunesoba kitsunesoba
Człowiek to całkiem dużo.
Wszystko
Pomiędzy mięsem a bogiem.
Javorsca, Świadomość bez sensu
Reposted fromsanitas sanitas viakitsunesoba kitsunesoba
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
1396 4130 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl